Ανάπτυξη

Οι αναπτυξιακές δυνατότητες της Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες για την Ελληνική Γεωργία σε μία ημερίδα στην Κοιλάδα του Αχελώου με κεντρική ομιλίτρια την Ευρωπαία Κορίνα Κρέτσου αρμόδια για τις Περιφερειακές Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης