Η ΙΔΕΑ

Υπάρχει μία σειρά από επιτεύγματα τα οποία πρέπει να χαίρουν σημαντικής προβολής και αναγνώρισης, τόσο σε επίπεδο ανθρώπων, όσο και σε επίπεδο επιχειρήσεων και φορέων. Δυστυχώς η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και τα καθημερινά προβλήματα παρουσιάζονται έντονα στον Τύπο, τόσο στο εσωτερικό όσο και το εξωτερικό, υποσκάπτοντας το κύρος της χώρας διεθνώς, δημιουργώντας αισθήματα απαξίωσης των Ελλήνων. Καθίσταται λοιπόν αδήριτη η ανάγκη της προβολής της θετικής πλευράς της Ελλάδας σε όλους τους τομείς:  επιστήμες, επιχειρηματικότητα, πολιτισμός, αθλητισμός, κοινωνικό έργο, περιβάλλον, κ.λ.π.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ

Το όραμά μας είναι να αποκατασταθεί το κύρος της Ελλάδας στο διεθνές γίγνεσθαι και να γίνει η χώρα ξανά πηγή έμπνευσης και δημιουργίας.

Ο ΣΤΟΧΟΣ

Με την πρωτοβουλία αυτή επιθυμούμε να ενισχύσουμε τη δημιουργικότητα, την παραγωγικότητα, τη συνεργατικότητα και την καινοτομία σε όλους τους τομείς της χώρας μέσω της διάχυσης των καλών πρακτικών και αποτελεσμάτων. Στο παραπάνω πλαίσιο, στόχος μας είναι η  δημιουργία μίας ευρείας κοινότητας η οποία να αποτελεί κοιτίδα συνεργασίας φέρνοντας σε επαφή ανθρώπους, φορείς και επιχειρήσεις με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη ιδεών και την υλοποίηση αυτών.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΞΙΕΣ

Είμαστε ένας οργανισμός που κατευθύνεται από τις αξίες της δημιουργικότητας, της αλληλεγγύης, της συνέργειας, της συμμετοχής, της συνεργατικότητας, του αλληλοσεβασμού.

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

  • Ηλεκτρονική πλατφόρμα προβολής καλών πρακτικών και αποτελεσμάτων.
  • Παρουσίαση επιστημονικών μελετών που αφορούν σε διάφορους τομείς της χώρας.
  • Συμπεράσματα και προτάσεις πολιτικής με βάση τα προβληθέντα επιτεύγματα αλλά και τις μελέτες που παρουσιάζονται.
  • Συνεντεύξεις και κατάθεση απόψεων επιτυχημένων Ελλήνων από την Ελλάδα και τη διασπορά.
  • Συνεργασία με φορείς  της Ελλάδας και του εξωτερικού.
  • Διοργάνωση ημερίδων – συνεδρίων.
  • Ετήσια βραβεία καλής πρακτικής.

Η ΟΜΑΔΑ

Είμαστε μία ομάδα ανθρώπων από διαφορετικούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και με διαφορετικό πεδίο γνώσεων οι οποίοι, μέσω της συνεργασίας και της αλληλεγγύης, στοχεύουμε στην ανάδειξη όλων των θετικών πτυχών της Ελλάδας αλλά και των επιτευγμάτων των απανταχού Ελλήνων.

Οι Ιδρυτές
Constantina-Kottaridi

Κωνσταντίνα Κοτταρίδη

Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πειραιώς

Γιώργος Όμηρος Χριστάκος

Γιώργος Όμηρος Χριστάκος

Καλλιτέχνης

Η Ομάδα
Marianna Skylakaki, Μαριάννα Σκυλακάκη

Μαριάννα Σκυλακάκη

Εκδότης

Ανδρέας Στεργίου

Ανδρέας Στεργίου

Φοροτεχνικός

Ioanna-Housiada

Ιωάννα Χουσιάδα

Στέλεχος Επιχειρήσεων

Μιχάλης Κοκκίνης

Μιχάλης Κοκκίνης

Οικονομολόγος

Aliki Hoida

Αλιά Αλίκη Χοϊδά

Συγγραφέας – Καθηγήτρια

Grigoris-Sperelakis

Γρηγόρης Σπερελάκης

Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός